Werkwijze

Stilstaan

In een gesprek staan we samen stil bij het leven van degene die is overleden. Het gesprek wordt door mij geleid. Samen zoeken we naar de betekenis van het leven. Wat is uw verbinding met hem of haar? Wat gaat u het meest missen? Wie zijn nog meer belangrijk? Ook staan we stil bij het sterven. Hebben we een vermoeden van meer?

Vormgeven van de viering

Tijdens het gesprek zoeken we vervolgens naar een vorm om uiting te geven aan onze gevoelens. Welke woorden, muziek en handelingen spreken ons aan? Heeft u zelf ideeën die we samen kunnen uitwerken? Ik denk mee en doe suggesties, vanuit mijn ervaring als afscheidsbegeleider. U bent degene die keuzes maakt. Is er een symbool dat ons raakt, dat precies zegt wat we bedoelen? Dat symbool kan centraal staan tijdens de afscheidsviering.

Een draaiboek

Als afscheidsbegeleider maak ik een draaiboek, ik stem af en overleg. Ik schrijf teksten of help daarbij. In een paar dagen van intensief samen werken ontstaat een samenhangend geheel. Als we het nodig vinden kunnen we een tweede gesprek plannen. Ik stem de bijeenkomst ook af met de uitvaartbegeleider.

De afscheidsviering

Tijdens de afscheidsviering begeleid ik de bijeenkomst. Ik ben voorganger en zorg dat alles loopt zoals we hebben afgesproken. Ik verbind de onderdelen van de bijeenkomst met woorden die passend zijn en aansluiten bij onze gevoelens en ons diepste weten.
U kunt zich dan helemaal richten op uw eigen gevoelens en gedachten van het moment, zonder dat u zich druk hoeft te maken over de organisatie van de bijeenkomst.