Tarieven

Neem contact met mij op

Spreken mijn diensten jou aan, neem dan contact met mij op om kennis te maken. Ik informeer je dan over de kosten. Als richtlijn hanteer ik een tarief van € 45,- per uur. Vraag na of in je uitvaartverzekering een vrij te besteden bedrag is opgenomen.

Op deze pagina lees waarvoor je me kunt benaderen en wat je kunt verwachten.

De begeleiding van een afscheidsviering           

De begeleiding bestaat uit een voorbereidend gesprek, praktische ondersteuning in de voorbereiding zoals hulp bij het uitzoeken van muziek, het schrijven van teksten en het maken van foto-presentaties,  het afstemmen van de verschillende onderdelen van de bijeenkomst, het onderhouden van contact met de uitvaartondernemer over de viering, voorganger tijdens de bijeenkomst, een nagesprek na enkele weken.

De begeleiding van een bijeenkomst in kleine kring

Een bijeenkomst in kleine kring kan gaan om een afscheid rond het ziekbed, een as-verstrooiing, een korte ceremonie op de begraafplaats op de eerste sterfdag of op de dag dat de overledene jarig zou zijn.

Een workshop: “zingeving met symbolen” in huiselijke kring of bij een klokkenstoel (3 tot 6 personen)

Symbolen zijn krachtige middelen om jezelf beter te leren kennen. Ik ga hiermee graag aan de slag in kleine kring. We delen met elkaar wat persoonlijke symbolen ons doen.
Ook geef ik graag een bezinnende rondleiding bij een klokkenstoel. Ik vertel dan meer over de cultuurhistorie en we staan stil bij de symboliek van het luiden van een klok. Wat doet het je en wat voor betekenis geef je eraan? Dit kan een onderdeel zijn van je wandeling van het st. Odulphuspad.